ข้อมูลประกาศดับไฟ

พื้นที่ดับไฟ
เชิงสะพานวัดหลวง ถึง สะพานข้ามคลอง รร.อนุบาลปราจีนบุรี ถึง สวนสุขภาพตรงข้าม ปกณ. ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
รายละเอียด
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสาพาดสายใหม่ ช่วง ซอยพินิจรังสรรค์ 1, เส้นถนนพินิจรังสรรค์ ,ซอยพินิจรังสรรค์ 2,ซอยโรงซ่อม บ้านพักศาลยุติธรรม, วัดหลวงปรชากุล, ร.ร เทศบาล 2(วัดหลวง) ,จวนผู้ว่า,เหล่ากาชาด,ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี,ที่ว่าการอำเภอ,(เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี, ซอยสาธารณสุข ทั้งซอย ซ.วาสนา,ซ.เฟื่องฟ้า,ซ.พัลลภาซ.สถิตย์,ซ.วิเศษ มีเครื่องปั่นไฟ) ห้องสมุดประชาชนปราจีนบุรี,สนง.สกสค., ปราจีนอนุสรณ์ 1,2,3,4,5,6,7, รร.อนุบาลปราจีนบุรี ถึง สวนสุขภาพตรงข้าม ปกณ.
วันเวลาที่เริ่มดับไฟ
16/12/2566 08:00
วันเวลาสิ้นสุดดับไฟ
16/12/2566 16:30
วันเวลาที่ประกาศหมดอายุ
31/12/2566 00:00
ผู้ลงประกาศ
มนตรี จันทร์ทอง
เบอร์โทรติดต่อ
037480464