ข้อมูลประกาศดับไฟ

พื้นที่ดับไฟ
สวิตชิ่งภูกามยาว Dis.ใบมีดบ้านสันป่างิ้ว 19.2202834,99.9910772 Dis.ใบมีดบ้านสันป่าพาด 19.240615,100.0040978
รายละเอียด
กฟย.ภูกามยาว Dis.ใบมีดบ้านสันป่างิ้ว 19.2202834,99.9910772 Dis.ใบมีดบ้านสันป่าพาด 19.240615,100.0040978
วันเวลาที่เริ่มดับไฟ
30/07/2567 08:30
วันเวลาสิ้นสุดดับไฟ
30/07/2567 17:00
วันเวลาที่ประกาศหมดอายุ
31/08/2567 00:00
ผู้ลงประกาศ
เสกสันต์ ไชยวุฒิ
เบอร์โทรติดต่อ
054-449528