ข้อมูลประกาศดับไฟ

พื้นที่ดับไฟ
บ.เขาน้อย ม.4 ต.ลาดแค อ.ชชนแดน
รายละเอียด
บำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปี 2567 เครื่องละ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ถ้าแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายไฟทันที
วันเวลาที่เริ่มดับไฟ
03/05/2567 09:00
วันเวลาสิ้นสุดดับไฟ
03/05/2567 12:00
วันเวลาที่ประกาศหมดอายุ
03/05/2567 12:00
ผู้ลงประกาศ
พิทยา โกมาร
เบอร์โทรติดต่อ
056761340