ข้อมูลประกาศดับไฟ

พื้นที่ดับไฟ
บ้านใหม่ บ้านสบก๋ง
รายละเอียด
ดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนชนิดสายตัวนำเป็นหุ้มฉนวน
วันเวลาที่เริ่มดับไฟ
31/07/2567 08:00
วันเวลาสิ้นสุดดับไฟ
31/07/2567 17:00
วันเวลาที่ประกาศหมดอายุ
28/08/2567 00:00
ผู้ลงประกาศ
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
เบอร์โทรติดต่อ
054-251102 ,1129