ข้อมูลประกาศดับไฟ

พื้นที่ดับไฟ
บ้านดู่ใต้ ถึงบ้านห้วยหยวก
รายละเอียด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
วันเวลาที่เริ่มดับไฟ
26/12/2566 09:00
วันเวลาสิ้นสุดดับไฟ
26/12/2566 17:00
วันเวลาที่ประกาศหมดอายุ
23/11/2566 00:00
ผู้ลงประกาศ
พรเกษม วัฒนศิริ
เบอร์โทรติดต่อ
054718120