ข้อมูลประกาศดับไฟ

พื้นที่ดับไฟ
บ้านปิน
รายละเอียด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
วันเวลาที่เริ่มดับไฟ
29/04/2567 09:00
วันเวลาสิ้นสุดดับไฟ
29/04/2567 16:00
วันเวลาที่ประกาศหมดอายุ
21/04/2567 00:00
ผู้ลงประกาศ
พรเกษม วัฒนศิริ
เบอร์โทรติดต่อ
054718120