ข้อมูลประกาศดับไฟ

พื้นที่ดับไฟ
ซอยโรงเรียนระเบียบพิทยาถึงคลินิกหมอช้าง
รายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลอง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่บริเวณซอยโรงเรียนระเบียบพิทยาถึงคลินิกหมอช้าง อ.ลอง จ.แพร่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้า ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ตั้งแต่บริเวณซอยโรงเรียนระเบียบพิทยาถึงคลินิกหมอช้าง อ.ลอง จ.แพร่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. 2. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ ถึง บ้านนาตุ้ม ได้แก่ บ้านนาไผ่,บ้านนาจอมขวัญถึงวัดสะแล่ง,บ้านปากจอกถึงบ้านผาคอ, บ้านไผ่ล้อม,บ้านหัวทุ่ง,บ้านนาอุ่นน่อง,บ้านนาตุ้มและบ้านไฮสร้อย จะได้รับผลกระทบ 2 ช่วงเวลาได้แก่ ช่วงเวลาที่ 1 ตั้งแต่ 09.00น. ถึง 10.00 น. และช่วงเวลาที่ 2 ตั้งแต่ 16.00 น. ถึง 17.00 น. ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลอง ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา ทางการไฟฟ้าฯจะดำเนินการจ่ายไฟฟ้าคืนตามปกติ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกก่อสร้างปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หมายเลขโทรศัพท์ 054-581612 ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
วันเวลาที่เริ่มดับไฟ
29/04/2567 09:00
วันเวลาสิ้นสุดดับไฟ
29/04/2567 16:00
วันเวลาที่ประกาศหมดอายุ
30/04/2567 00:00
ผู้ลงประกาศ
นพฎพงษ์ ชุมภูอินทร์
เบอร์โทรติดต่อ
054-581612 , 054-581259