ข้อมูลประกาศดับไฟ

พื้นที่ดับไฟ
แยกหน้าพระลาน ถึง สะพานลอยคาร์กิลล์ ฝั่งเหมืองหิน
รายละเอียด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า บริเวณหน้าเหมืองหินโรงปูนเขาวง ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 นาฬิกา กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ให้ทราบด้วย หากการดำเนินงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โดยทันที ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยขอบเขตพื้นที่บริเวณไฟดับ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-269377
วันเวลาที่เริ่มดับไฟ
27/12/2566 08:00
วันเวลาสิ้นสุดดับไฟ
27/12/2566 17:00
วันเวลาที่ประกาศหมดอายุ
28/12/2566 00:00
ผู้ลงประกาศ
ภานุพงษ์ ฤทธิไกร
เบอร์โทรติดต่อ
036-269377